22 September 2010

About

Purpose of this blog is simple - seeking and sharing knowledge - how to manage investment and trading portfolios and associated risks.


Cieľ tohoto blogu je jednoduchý - hľadať a zdieľať poznanie - ako riadiť investičné a obchodné portfólia a riziká s nimi spojené.